Sipoon Keskustan blogi

Ryhtiä vanhempaintoimintaan

Maanantai 13.3.2017 klo 8:40 - Monika Hämäläinen

Viimeaikaisia tapahtumia seuratessa ja nuorten pahoinvoinnin jatkuessa herää huoli lastenkasvatuksen tilasta. Teemmekö me riittävästi?

  Varhaisesta puuttumisesta on puhuttu vuosia – opetuslakikin korostaa sitä viitaten niin lapsen kehityksen tukemiseen kuin myös vaikeuksien ennusmerkkien nopeaan tunnistamiseen.  Toisinaan varhainen puuttuminen kuulostaa sanahelinältä ja tuntuu, ettei sitä vieläkään ole saatu toteutettua läheskään niin hyvin kuin voisi toivoa.  Edelleenkään erityistä tukea tarvitsevia ei tunnisteta riittävän hyvin vanhempien, muiden aikuisten kuin ammattilaistenkaan toimesta.

  Jotta ongelmiin voitaisiin puuttua nopeammin, tarvitaan toimintakulttuurin ja rahoituksen painopisteen muuttamista.  Edelleen palvelukokonaisuuksia suunnitellaan raskas kalusto edellä eikä ennaltaehkäisevään työhön satsata riittävästi. Ulkoisten toimijoiden lisäksi voimme itsekin kantaa kortemme kekoon vanhemmuuden kautta – ja vielä varsin kustannustehokkaasti. Kasvatustieteen tohtori Mirjam Kallandin mukaan lapset tarvitsevat aikuisen opastusta koko kasvun aikana, ainakin 25 ikävuoteen asti. Vaikka nykyajan nuoret pukeutuvat ja näyttävät ikäisiään vanhemmilta, ei heidän psyykkinen, emotionaalinen tai sosiaalinen kehitys ole nopeutunut. Nuoret tarvitsevat vanhempia, jotka ovat heistä kiinnostuneita.

   Opetuslaki velvoittaa kotien ja koulujen väliseen yhteistyöhön, johon Wilma -järjestelmä on tarjonnut työkalun niin hyvässä kuin pahassa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea myös opettajien ja koulun työlle. Vanhana vanhempainyhdistysaktiivina haluankin vahvasti kannustaa vanhempia käynnistämään nukkuvia vanhempainyhdistyksiä sekä jo olemassa olevia yhdistyksiä tiivistämään rivejään.

  Vanhempainyhdistystoiminta on kanava me-hengen luomiselle lasten hyväksi – sitä henkeä tänä päivänä tarvitaan. 

Kommentoi kirjoitusta.